มีความเห็นเรื่องการประท้วงที่เมืองไทยตอนนี้อย่างไร
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
สมควร 45 ไม่สมควร 45
ไม่มีความเห็น 49
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.