มีความเห็นเรื่องการประท้วงที่เมืองไทยตอนนี้อย่างไร
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
สมควร 6 ไม่สมควร 8
ไม่มีความเห็น 7
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.