มีความเห็นเรื่องการประท้วงที่เมืองไทยตอนนี้อย่างไร
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
สมควร 1712 ไม่สมควร 1020
ไม่มีความเห็น 1018
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.