การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 2822 พอใช้ได้ 2542
ไม่ได้เรื่อง 2561
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.