การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10474 พอใช้ได้ 2854
ไม่ได้เรื่อง 2862
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.