การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 6012 พอใช้ได้ 2768
ไม่ได้เรื่อง 2780
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.