การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 2913 พอใช้ได้ 2614
ไม่ได้เรื่อง 2631
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.