การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10694 พอใช้ได้ 3020
ไม่ได้เรื่อง 3043
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.