การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10834 พอใช้ได้ 3164
ไม่ได้เรื่อง 3191
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.