การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10777 พอใช้ได้ 3101
ไม่ได้เรื่อง 3133
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.