การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10804 พอใช้ได้ 3133
ไม่ได้เรื่อง 3155
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.