การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10543 พอใช้ได้ 2883
ไม่ได้เรื่อง 2884
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.