การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10729 พอใช้ได้ 3058
ไม่ได้เรื่อง 3082
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.