การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 6970 พอใช้ได้ 2805
ไม่ได้เรื่อง 2815
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.