การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 2868 พอใช้ได้ 2572
ไม่ได้เรื่อง 2589
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.