การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 3201 พอใช้ได้ 2734
ไม่ได้เรื่อง 2741
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.