การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10631 พอใช้ได้ 2957
ไม่ได้เรื่อง 2969
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.