การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10596 พอใช้ได้ 2930
ไม่ได้เรื่อง 2932
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.