การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10862 พอใช้ได้ 3191
ไม่ได้เรื่อง 3219
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.