การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 3151 พอใช้ได้ 2697
ไม่ได้เรื่อง 2701
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.