การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10711 พอใช้ได้ 3037
ไม่ได้เรื่อง 3063
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.