การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10802 พอใช้ได้ 3127
ไม่ได้เรื่อง 3152
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.