การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10744 พอใช้ได้ 3071
ไม่ได้เรื่อง 3098
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.