การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10516 พอใช้ได้ 2872
ไม่ได้เรื่อง 2877
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.