การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10611 พอใช้ได้ 2942
ไม่ได้เรื่อง 2942
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.