การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 2912 พอใช้ได้ 2614
ไม่ได้เรื่อง 2630
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.