การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10654 พอใช้ได้ 2980
ไม่ได้เรื่อง 3007
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.