การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10837 พอใช้ได้ 3168
ไม่ได้เรื่อง 3195
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.