การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 6036 พอใช้ได้ 2788
ไม่ได้เรื่อง 2798
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.