การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 2826 พอใช้ได้ 2546
ไม่ได้เรื่อง 2563
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.