การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10880 พอใช้ได้ 3209
ไม่ได้เรื่อง 3240
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.