การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10778 พอใช้ได้ 3102
ไม่ได้เรื่อง 3133
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.