การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 8304 พอใช้ได้ 2839
ไม่ได้เรื่อง 2846
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.