การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไงครับ
รายการ คะแนนโหวต รายการ คะแนนโหวต
ดีมาก 10573 พอใช้ได้ 2911
ไม่ได้เรื่อง 2911
ThaiOzOnline.com Thank you for voting.