:: THAI OZ ONLINE ::
@ ซื้อของ คืนของ —-020421–
ผู้เขียน ซื้อ ของ มา เพื่อใช้ปรากฎว่า ไม่ได้ใช้ เพราะ ไม่ มีคนทำ หรือ เพราะ คิดไปเอง เป็นตัเป็นตะ ว่า จำเป็น ต้อง ใช้ เลยไปซื้อ มา ซื้อ เพราะ คืด ว่า ตะ ได้ ใช้ แต่ จริงๆแล้ว ไใ่จำเป็น ต้องใช้ อันนี้ สำคัญ คนเรา มัน มีกิเลส จะซื้อ อะไร มันก็ คิด ไปเอง ว่า ต้อง ได้ใช้ ทั้งไที่บางที มัน ไม่จำเป็นต้อง ใช่ มั ใช้ อย่างอื่น ทดแทน กัน ได้ เช่น ผู้เขียนไปซื้อ หม้อต้มนำ้ ที่ ใช้ไป 12Volt ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่จำเป็น เพราะ เรา ใช้ เตาอก็สที่มี ต้มแทน หม้อ ไฟฟ้า ได้ ผู้เขียนก็เลยต้อง เอา หม้อ ไฟฟ้า 12Volt ไปคืนประหยัดได้ 39$ แล้ว มี อะไร อีกมากมายในชีวิต ที่เราซื้อ โดย ไม่จำเป็นอีกละ ระวังครับ ท่านผู้ อ่านกา นซื้อ อะไร ให้ ถาม ตัวเอง ว่า จำเป็น รึ จำเป็นจริงๆหรือไม่ ใช้ อะไร ทดแทน ได้มะ แล้ว ไม่ซื้อ แล้ว ตะตาย มะ ถ้า ไม่ตาย ไม่ต้อง ซื้อ เป็นเงินไว้ ลงทุน บ้าน ลงทุนหถ้นดีกว่าครับ
โดย แอกมิน | 02-04-2021 : 7:55:49

6 ครั้ง

  Close [x]