:: THAI OZ ONLINE ::
@ COVID อีกละ รอบนี้ --110121--

ฟังร้านอาหาร ประกาศปิด ร้านคิงซีฟูด พัทยา แล้ว ยังมีหลายธุรกิจที่ประกาศออกมาอีก เมืองไทย ครี้งตายเพราะบ่อน และ ต่างด้าว นี่ทำให้ชาวบ้านเดือนร้อน มันมาจากไหน ครับ คิด เอา ไม่ได้มาจากช่าวบ้านนะ แต่ชาวบ้านเดือนร้อน เอาไงครับ สายการบิน ตายหลายที่ ชีวิตจะดำเนินต่่อไปอบ่างไร ครับ โรคนี้ นะ มัน ลำบาก ในการควบคุม รอจนกว่า วัคซีนจะมาหละครับ เราต้องรอครับ ทำอะไรไม่ได้ ต้องประคองกันไป และรับสภาพ แล้วก้ต้องอยู่ให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้ครับ 

เอาใจช่วยทุกคน 

ปรับตัว ปรับใจ ปรับความเป็นอยู่

ปรับชีวิต ปรับแนวคิด

คนคือ สัตว์ประเสริฐ ที่มีการปรับตัวได้ดีที่สุดครับ 

โชคดี 

โดย | 11-01-2021 : 7:14:54

66 ครั้ง

  Close [x]