:: THAI OZ ONLINE ::
@ เราควบคุมอะไรไม่ได้ --200320--

เราควบคุมอะไรไม่ได้ ที่เป็นปัจจัย ภายนอกครับ

เช่น ไฟป่า โรคร้าย โควิท 19 ที่มีในปัจจุบัน เรามีแต่การเตรียม รับมือเท่านี้น ว่าจะทำอย่างไร อย่า ตระหนก แต่จงตระหนัก ครับ ว่า เราจะป็องกันอย่างไร มีแผนการอย่างไร เลวร้ายที่สุด ทำอย่างไร ไม่เลวร้ายมาก ทำอะไร 

แต่เราไปบังคับ บอกให้มันหยุดระบาด ไม่ได้หรอกครับ เรามีแต่ว่า เราจะรับมือกะมันอย่างไร เท่านี้นเอง 

จบข่าว 

โดย admin | 20-03-2020 : 8:11:39

330 ครั้ง

  Close [x]