:: THAI OZ ONLINE ::
@ จิต กำหนด กายตามจิต —041019—
เขื่อมัยครับว่า เราสะกด ตัวเองได้ครับ เราบอกว่าดี มันก็ดี เราบอกว่า วันนี้ไม่ดี มันก็แย่ เราบอกว่าทำได้ มันจะหาวิธีทำ ถ้า เราบอกว่า ทำไม่ได้ แล้ว มัน จะได้ยังไง ถ้ายากก็บอกว่สพยายาม ถ้า เหนื่อยก็หยุดพัก แต่ ไม่ได้ล้มเลิก ล้มลงนักพักสักนิด แล้วทำต่อ ไม่สำเร็จ ก็ทำต่อ ถ้าหยุด ก็คือ ล้ม เหลว แต่ยังทำต่อ ยังไงก็มีโอกาสสำเร็จ ถ้า บอกว่าเงินหายาก มันก็จะยาก ถ้า บอก ว่า ทำอย่างไร จะหาเงินให้มากขึ้น มันจะมีวิธีการมาเอง ถ้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ แล้ว มันจะเกิดขึ้นได้ไง ถ้าพูดใหม่ว่า ทำยังไงให้เป็นไปได้ มันจะดีกว่ามั๊ย ครับ ทุกอย่างทำได้ เพราะ จิตเรากำหนดครับ
โดย นาย จิต กำหนด | 04-10-2019 : 22:14:04

303 ครั้ง

  Close [x]